השקת ״ישראל דיגיטלית״

|

פורום D9 הבינ"ל והשקת ישראל דיגיטלית
משך ההפקה: 5 ימים
פורום 9 המדינות הדיגיטליות בעולם – 9 שרים ומשלחות VIP
"מנהרת החדשנות של ישראל"
בהשתתפות אח"מים רבים
כנס | תערוכת מציגים | אירוע השקה | מיצג מבויים
חיבור כל בעלי העניין למשימה הלאומית החשובה